Persiennkompaniet

Våra grundläggande värderingar

Trygghet
Persiennkompaniet skall vara ett tryggt företag att handla produkter och tjänster ifrån. Med andra ord ska vi alltid hålla vad vi lovar och vara pålitliga i relation till medarbetare och kunder.

Lyhördhet
Persiennkompaniet skall vara ett lyhört företag som lyssnar på kunder och kollegors behov och gör sitt gör sitt yttersta för att agera enligt dem.

Handlingskraft
Att arbeta på och samarbeta med Persiennkompaniet innebär att ta ett tydligt ansvar, visa handlingskraft och initiativförmåga. Att vara handlingskraftig innebär att se helheten och agera inom rätt område och givna affärsramar.

Glädje
Arbetsmiljön på företaget skall präglas av ett öppet och tillåtande arbetsklimat . Glädje och spontanitet skall vara en del av vår vardag.