fbpx
Offertförfrågan
Joakim Gellner
15 maj 2023

Behöver man bygglov för pergola?

En pergola kan utformas på olika sätt och skilja sig i form, funktion och material. Det kan finnas olika riktlinjer hos kommunen beroende på konstruktion och ändamål. Hur skiljer sig regelverket? Var går gränsen för vad du får bestämma på eget bevåg när det kommer till att installera en pergola? Jag kommer att reda ut vad som gäller kring bygglov.

Vad är en pergola?

Ursprungligen är en pergola en lövgång i trädgården som består av fristående ben med ribbor upptill som är täckta med växter. I modern tid har pergolan börjat användas alltmer som ett extra uterum som kan nyttjas oavsett väderförhållanden.

Regler för att bygga en pergola

Kräver inte bygglov

En klassisk pergola som bärs upp av ben i hörnen där ”taket” upptill består av glesa träribbor – är inte bygglovspliktig. Pergolan klassas som en enklare variant i konstruktionen och saknar skydd för regn och vind. Väljer man att addera växter till pergolan, som på klassiskt vis, kommer bladverket över tid att fungera som ett skydd. Om pergolan är tänkt att vara en helt fristående konstruktion som inte är förankrad i någon byggnad, krävs inget bygglov heller.

Kan kräva bygglov

Om du är ute efter en flexibel pergola som kan nyttjas i många anseenden oavsett väder behöver du förse din pergola med ett permanent tak och väggar (klassas som plank). En sådan typ av konstruktion kan vara bygglovspliktig – vilket innebär att du kan behöva söka bygglov. Om pergolan är tänkt att förankras i en byggnad, som en tillbyggnad på befintlig fasad, kan du också behöva ett bygglov till. Bedömningen baseras på om produkten anses vara en väsentlig yttre förändring av byggnaden eller inte. Kort och gott kan man säga att riktlinjen är om det finns ett beständigt väderskydd eller inte.

Det som kan vara bra att tänka på är att grundregeln vid byggnation på tomt är 4,5 meter från tomtgränsen. Det kan ibland krävas grannmedgivande för att bygga närmare eftersom det kan påverka omgivningen för granntomterna.

Faktorer för bedömning

Stadsbyggnadskontoret gör en samlad bedömning av konstruktionen och vad som ligger till grund för huruvida ett bygglov krävs eller inte. Bedömningen baseras på faktorer så som höjd, längd, utförande, beständighet, genomskinlighet, utformning, omgivningspåverkan, placering och ändamål.

Kolla upp vad som gäller för din stadsdel

Det kan variera från kommun till kommun, så det är alltid bäst att rådfråga det lokala byggnadskontoret/byggnadsnämnden vilka kommunala regler som gäller just för din stadsdel. Ibland kan byggprojekt hamna i ett gränsland och regelverk kan vara svårtolkat, då det är svårt att veta vad som räknas som en pergola.

Kontakta en expert på Pergolalösningar

Att bestämma utformning på pergola och tillval för att uppfylla ändamålet kräver kunskap och erfarenhet. Våra pergolas är skräddarsydda lösningar på millimetern, helt tillverkade för att passa dina förutsättningar. Till en hållbar pergola hör också genomtänkta lösningar med kvalitet – produkter som håller över tid. Ta hjälp av en expert från start, kontakta oss på Persiennkompaniet för rådgivning.

Vi på Persiennkompaniet skapar miljöer där människor kan leva, trivas och må bra. Vi är med från start och optimerar slutresultatet – med rätt kvalitet och hållbarhet i fokus.