fbpx
Offertförfrågan

Integritetspolicy

Persiennkompaniet arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vårt mål är att du ska känna dig trygg i hanteringen av dina personuppgifter. Därför har vi upprättat en policy hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter som kund hos Persiennkompaniet. 

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Persiennkompaniet Norden AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser för dataskydd.

Dina uppgifter kan delas inom Persiennkompaniet. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Persiennkompaniet. Persiennkompaniet har också samarbeten med andra bolag, exempelvis inredningsarkitekter. Vi kan få tillgång till dina personuppgifter via dessa samarbeten när våra produkter eller tjänster förmedlas. I dessa fall agerar vi på uppdrag av vår samarbetsparter och enligt deras instruktioner och är därför personuppgiftsbiträde.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel när du gör beställningar eller kontaktar oss på via mejl eller telefon. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, identitetsuppgifter och betalningsinformation. För att vi ska kunna leverera produkter behöver vi känna till leveransadressen, och för att kontakta dig behöver vi telefonnummer och mejladress. Vi behöver även samla personuppgifter för att kunna fakturera dig och för att eventuellt skicka uppgifter till Skattemyndigheten för ROT-avdrag.

Vi kan också samla in personuppgifter från tredje part. Vi gör detta när vi ber om en kreditupplysning för att kunna ingå avtal med dig. När vi samlar in personuppgifter från tredje part rör det sig om följande kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter
 • Kreditinformation

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att skapa offert och hantera din beställning hos Persiennkompaniet
 • För att kontakta dig för leveransstatus
 • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
 • För att skicka tygprover, marknadsföringserbjudanden som broschyrer för bland annat serviceavtal
 • För att hantera din beställning genom att utföra kreditkontroller
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information
 • För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en rättslig grund för detta. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 • Då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som vi har med dig, eller för att ingå ett sådant avtal.
 • Då vi har en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, exempelvis enligt Bokföringslagen.
 • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis för marknadsföringsändamål och då vi behöver göra en kreditupplysning för att kunna ingå avtal med dig. Dina personuppgifter sparas så länge vi har en kundrelation. Vi behöver dina personuppgifter för eventuella garantier på produkter och tjänster.

Med vilka kan vi dela dina personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter till våra tjänste- och varuleverantörer för att kunna fullgöra och administrera det avtal vi har med dig. Dessa tjänste- och varuleverantörer är då personuppgiftsbiträden till Persiennkompaniet och får endast behandla dina uppgifter på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter till andra självständigt personuppgiftsansvariga, exempelvis när vi ber om kreditupplysningar, behöver vidta inkassoåtgärder, eller annars bevakar våra rättsliga intressen.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter till självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av en rättslig förpliktelse eller av ett myndighetsbeslut, exempelvis i bokföringssyfte, eller om vi administrera ROT-avdrag.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas så länga som behandlingen är nödvändig för dom ändamål för vilka dom samlades in för. Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har en kundrelation till oss, inklusive garanti-och reklamationstid. Personuppgifter som användas för marknadsföringsändamål raderas efter 7 år.

Plats för behandling

Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Persiennkompaniet som skickar dig dina personuppgifter via mejl inom en månad.

Varje gång som Persiennkompaniet behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Persiennkompaniet med undantag av följande situationer:

 • du har ett pågående ärende hos Persiennkompaniet
 • du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
 • du har en obetald skuld hos Persiennkompaniet, oberoende av betalningsmetod
 • din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
 • din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
 • om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Persiennkompaniets legitima intresse. Persiennkompaniet fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att kontakta Persiennkompaniet. 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Du har rätt att kräva att Persiennkompaniet begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Persiennkompaniets legitima intresse, ska Persiennkompaniet begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
 • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Persiennkompaniet begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
 • Om Persiennkompaniet inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk. Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Länkar

Webbplatsen persiennkompaniet.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

22/03/31

Personuppgiftsansvarig

Persiennkompaniet Norden AB
Gjutargatan 12
112 48 Stockholm
Sverige

Telefon: +46 8 441 00 80
E-post: info@persiennkompaniet.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556475-1237
Momsregisteringsnummer: SE556475123701