fbpx
Offertförfrågan
Stephan Widholm
26 juni 2023

Klimatskydd eller bländskydd – vad är skillnaden?

Att det är för varmt på kontoret eller att du blir bländad av solen är något som kan förstöra en annars god arbetsmiljö fullständigt. Med varmare temperaturer finns ett ökat behov av att kyla ner byggnader, samtidigt som man vill förhindra bländning och ändå få in rätt ljus i lokalen. Hur får man till samspelet mellan temperatur och dagsljus? Och hur ger vi våra medarbetare de bästa förutsättningarna för en behaglig arbetsmiljö?

Vad menas med klimatskydd?

Ett klimatskydd kan antingen bestå av utvändiga markiser, eller invändiga reflekterande rullgardiner. Vanligast är att dessa är motoriserade och sammankopplade med ett automatiskt styrsystem. Detta ger möjligheterna att kontrollera och reglera byggnadens solinstrålning och värmebelastning på ett miljövänligt sätt. Styrsystemet reglerar markiserna eller rullgardinerna beroende på hur solen står, hur vinden blåser, tiden på dygnet mm.

Minskad kostnad energiförbrukning

Kort och gott är det en effektiv lösning som garanterat leder till minskade kostnader för nedkylning av fastigheten och minskad energiförbrukning. Dessutom får medarbetarna en mer behaglig inomhusmiljö! 

Klimatskyddet är dock främst till för att ta hand om värme, vilket innebär att du som medarbetare kan uppleva att solskydden inte alls går ned när du får solen i ögonen eller blänk i skärmen.

Ett komplement: Bländskydd

I alla arbetsmiljöer är det viktigt att solinstrålningen inte påverkar verksamheten negativt. Sol är härligt, men det finns nästan alltid en problematik med blänk i skärmar, solreflexer och en ökad inomhustemperatur – vilket inte är optimalt för arbetsmiljön. Rullgardiner med teknisk väv (screenväv) med hög reflektion, rätt ljustransmission och öppningsfaktor är en bra lösning. Rullgardinsväven förhindrar bländning men släpper ändå in ljus i lokalen. Beroende på vilka väderstreck era lokaler vetter mot så kan Persiennkompaniet guida er rätt i vilka vävar och produkter som passar var.

Så optimerar du komforten för de anställda

Människor behöver dagsljus och visuell kontakt med utsidan för att må bra, och därför är valet av solavskärmning viktigt. Som fastighetsägare eller arbetsgivare är det bra att tänka på att klimatskydd och bländskydd är två helt olika saker och fyller olika funktioner, och ibland kan man vara i behov av båda. Invändiga – och utvändiga solskydd är produkter som kompletterar varandra. Beroende på årstid och tid på dygnet varierar solens position på himlen och därav är valet av solskydd viktigt. Persiennkompaniets solskydd bidrar till att optimera komforten och samspelet mellan temperatur och dagsljus.

Ta hjälp av en expert!

Vi skapar inspirerande och trivsamma miljöer där människor kan arbeta, leva och må bra. Att välja rätt modell, väv och styrteknik som ska uppfylla de specifika behoven kräver kunskap och erfarenhet. I val av material är det bra att ta hänsyn till hållbarhet och miljö. Till en hållbar interiör hör också genomtänkta lösningar med kvalité till – som håller över tid. Ta hjälp av en expert på solskydd, kontakta oss på Persiennkompaniet för rådgivning. Vi är med från start och optimerar slutresultatet – med rätt kvalitet och hållbarhet i fokus.

Stephan Widholm
29 maj 2023

Att tänka på när du designar en pergola

Drömmer du också om en pergola? Vad ska pergolan ha för användningsmöjligheter och hur du vill att din pergola ska se ut? Det är en investering som skall hålla länge och i alla årstider, därför är det bra med eftertänksamhet innan du påbörjar projektet. Här får du mina bästa tips på vad du behöver tänka på innan du ska installera en pergola.

Tips innan du startar ditt pergolaprojekt

Definiera behovet – vilken funktion ska pergolan ha?

Vad är syftet med pergolan? Drömmer du om att förlänga utesäsongen och ha ett extra rum som är flexibelt oavsett väderförhållanden som kan vara en ”året om lösning”? Eller söker du ett utrymme som är mer öppet, luftig och skärmar av skugga, men som inte nödvändigtvis är väderskyddat?

Hur tänker du använda din pergola?

Vill du skapa dig en fristad där du bara kan ta det lugnt och njuta i en skön soffgrupp? Eller ska rummet bli grunden till ett utekök där familjen kan samlas eller när någon ska firas? En pergola kan utformas på olika sätt och skilja sig i form, funktion och material. Det kan vara värt att tänka igenom hur du vill att din pergola ska se ut, utefter hur du tänker använda den.

Pergola

En pergola behöver vara stadigt förankrad i marken eller placeras på ett tåligt och jämnt underlag. Du kan installera en pergola på befintlig uteplats, terrass, altan, uppe på tak, vid poolen eller i din trädgård. Hur ligger solen? Ska pergolan stå i skugga eller sol? Hur mycket ljus vill du ha in? Ska den placeras nära huset eller stå i trädgården? Fundera på vart pergolans användningsmöjligheter gör sig som bäst och vad som är mest praktiskt för dig.

Storlek på pergola

Hur stor ska pergolan vara? Mät upp ytan på den tilltänkta platsen och ställ dit möbler för att se att de får plats. Ska du fästa pergolan på fasaden på ditt hus, se till att storleken och placeringen på pergolan också passar till fasadens utformning. Tänk stor yta och högt i tak. Vi rekommenderar att pergolan ska ha minst 2,4 meter i takhöjd.

Pergola

Kolla upp om du behöver bygglov

Innan du börjar installera en pergola bör du kolla upp om bygget kräver bygglov eller inte. Generellt brukar det inte behövas, men ibland kan det finnas skäl till att ansöka om bygglov om till exempel tak och/eller väggar räknas som en permanent konstruktion. Om pergolan ska byggas i anslutning till fasaden krävs troligen bygglov. Läs artikeln ”Behöver man bygglov för pergola?

Kontakta en expert på Pergolalösningar

Att bestämma funktion och utformning på pergola som ska uppfylla behov och ändamål kräver kunskap och erfarenhet. Våra pergolas är skräddarsydda lösningar på millimetern, helt tillverkade för att passa dina förutsättningar. Till en hållbar pergola hör också genomtänkta lösningar med kvalitet – produkter som håller över tid. Ta hjälp av en expert från start, kontakta oss på Persiennkompaniet för rådgivning och påbörja resan mot er nya pergolalösning.

Vi på Persiennkompaniet skapar miljöer där människor kan leva, trivas och må bra. Vi är med från start och optimerar slutresultatet – med rätt kvalitet och hållbarhet i fokus.

Joakim Gellner
15 maj 2023

Behöver man bygglov för pergola?

En pergola kan utformas på olika sätt och skilja sig i form, funktion och material. Det kan finnas olika riktlinjer hos kommunen beroende på konstruktion och ändamål. Hur skiljer sig regelverket? Var går gränsen för vad du får bestämma på eget bevåg när det kommer till att installera en pergola? Jag kommer att reda ut vad som gäller kring bygglov.

Vad är en pergola?

Ursprungligen är en pergola en lövgång i trädgården som består av fristående ben med ribbor upptill som är täckta med växter. I modern tid har pergolan börjat användas alltmer som ett extra uterum som kan nyttjas oavsett väderförhållanden.

Regler för att bygga en pergola

Kräver inte bygglov

En klassisk pergola som bärs upp av ben i hörnen där ”taket” upptill består av glesa träribbor – är inte bygglovspliktig. Pergolan klassas som en enklare variant i konstruktionen och saknar skydd för regn och vind. Väljer man att addera växter till pergolan, som på klassiskt vis, kommer bladverket över tid att fungera som ett skydd. Om pergolan är tänkt att vara en helt fristående konstruktion som inte är förankrad i någon byggnad, krävs inget bygglov heller.

Kan kräva bygglov

Om du är ute efter en flexibel pergola som kan nyttjas i många anseenden oavsett väder behöver du förse din pergola med ett permanent tak och väggar (klassas som plank). En sådan typ av konstruktion kan vara bygglovspliktig – vilket innebär att du kan behöva söka bygglov. Om pergolan är tänkt att förankras i en byggnad, som en tillbyggnad på befintlig fasad, kan du också behöva ett bygglov till. Bedömningen baseras på om produkten anses vara en väsentlig yttre förändring av byggnaden eller inte. Kort och gott kan man säga att riktlinjen är om det finns ett beständigt väderskydd eller inte.

Det som kan vara bra att tänka på är att grundregeln vid byggnation på tomt är 4,5 meter från tomtgränsen. Det kan ibland krävas grannmedgivande för att bygga närmare eftersom det kan påverka omgivningen för granntomterna.

Faktorer för bedömning

Stadsbyggnadskontoret gör en samlad bedömning av konstruktionen och vad som ligger till grund för huruvida ett bygglov krävs eller inte. Bedömningen baseras på faktorer så som höjd, längd, utförande, beständighet, genomskinlighet, utformning, omgivningspåverkan, placering och ändamål.

Kolla upp vad som gäller för din stadsdel

Det kan variera från kommun till kommun, så det är alltid bäst att rådfråga det lokala byggnadskontoret/byggnadsnämnden vilka kommunala regler som gäller just för din stadsdel. Ibland kan byggprojekt hamna i ett gränsland och regelverk kan vara svårtolkat, då det är svårt att veta vad som räknas som en pergola.

Kontakta en expert på Pergolalösningar

Att bestämma utformning på pergola och tillval för att uppfylla ändamålet kräver kunskap och erfarenhet. Våra pergolas är skräddarsydda lösningar på millimetern, helt tillverkade för att passa dina förutsättningar. Till en hållbar pergola hör också genomtänkta lösningar med kvalitet – produkter som håller över tid. Ta hjälp av en expert från start, kontakta oss på Persiennkompaniet för rådgivning.

Vi på Persiennkompaniet skapar miljöer där människor kan leva, trivas och må bra. Vi är med från start och optimerar slutresultatet – med rätt kvalitet och hållbarhet i fokus.

Ellen Bihl
8 maj 2023

En hållbar framtid med återvunna markisvävar

Ett genomgående miljötänk med stort fokus på en hållbar framtid är något vi på Persiennkompaniet tycker är viktigt och betydelsefullt. Ett steg mot en hållbar framtid är att solskydd får en nyckelroll när det kommer till miljömedvetna lösningar.

Vi arbetar målmedvetet för att hållbarhet utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter ska vara en naturlig del av vår bransch. Vårt mål är att vi ska verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör – och göra allmänheten och beslutsfattare medvetna om fördelarna med solavskärmning.

Solskydd – mindre miljöpåverkan

Det finns idag många fastigheter med överhettningsproblematik som vi ur ett energi- och miljöperspektiv kan vara med och lösa med smarta och effektiva solskydd. Det hållbara alternativet är inte att lösa problemet med kylsystem, utan det är en passiv lösning – solavskärmning. Solskyddsprodukter minskar värmeinstrålning och reducerar värme från solens starka stålar. Både hem och stora fastighetskomplex kan bli mer energi- och kostnadseffektivt med solskydd. Med effektiva produkter kan vi förhindra överhettning som gör att vi minskar vårt behov av luftkonditionering och kylsystem, vilket i sin tur leder till ett minskat CO2-utsläpp. Som en helhetslösning är fördelarna med ett bra solskydd uppenbara. Solskydd garanterar en sparsam energiförbrukning, komfortabla inomhusmiljöer och hälsosamma interiörer.

Använd resurser som redan finns

Som ett led i vårt miljöarbete samarbetar vi med leverantörer som bedriver aktivt miljöarbete och som prioriterar vad som är nödvändigt för klimatanpassningen. Tidigare i vår lanserade en av våra leverantörer, Sandatex, världens första markisväv tillverkad av återvunnen PET. Väven är unikt hållbar för miljön och har samma kvalité som andra vävar. Initiativet är ett smart sätt att använda resurser som redan finns. Jämfört med konventionell tillverkning är energiåtgången 60% mindre, med 45% längre koldioxidutsläpp och dessutom används bara en tiondel så mycket vatten som i en vanlig produktion. Vi är helt övertygade om att detta initiativ kan bli ett framgångsrikt föredöme i solskyddsbranschen världen över.

Ta hjälp av en expert

Vi skapar inspirerande och trivsamma miljöer där människor kan arbeta, leva och må bra. Vår ambition är att solskydd ska attrahera och höja värdet. Som jag har nämnt är val av material viktigt att ta hänsyn till när det kommer till hållbarhet och miljö. Till hållbara produkter hör också genomtänkta lösningar med kvalité till – som håller över tid. Ta hjälp av en expert på solskydd, kontakta oss på Persiennkompaniet för rådgivning. Vi är med från start och optimerar slutresultatet – med rätt kvalitet och hållbarhet i fokus.

Möt vår projektkoordinator, Emelie!

Som projektkoordinator på Persiennkompaniet stöttar och bistår jag vår försäljningsorganisation genom att samordna, planera och koordinera projekt tillsammans med våra projektledare. Uppdraget kan bland annat handla om att assistera med offerter, ta fram handlingar eller att ta in prisuppgifter från leverantörer.

Jag stöttar även verksamheten med administrationsrelaterade uppgifter. Det kan bland annat handla om att upprätta eller att uppdatera rutiner och instruktioner som verksamheten är i behov av. Jag är en affärsdriven administratör där jag får leva ut min fulla potential när jag får bistå andra med hjälp där genomförande och struktur ställer höga krav. Att vara spindeln i nätet, lösningsorienterad och ha förmåga att på ett systematiskt- och metodiskt sätt genomföra uppgifter med ett öga för detaljer – är en viktig del i min roll som koordinator. Jag är även involverad i att utveckla processer för arbetssätt i bolaget och ansvarar bland annat för att leverantörernas prislistor hålls uppdaterade. Jag har ett tätt samarbete med Patrik som är logistiker hos oss.

Utöver min roll som projektkoordinator arbetar jag även med Persiennkompaniets marknadsföring. Det kan vara innehållsproduktion för olika kommunikationsaktiviteter. Jag är en del av marknadsavdelningen och bidrar med kreativa idéer som kan stärka Persiennkompaniet som företag.

Det är väldigt kunskapsgivande och inspirerande att omringas av erfarna och kompetenta kollegor. Vi har som mentalitet att dela kunskap och arbetar ständigt med utveckling och effektivisering inom bolaget, vilket jag tycker är kul och spännande.

Gardiner och solskydd kan verkligen förvandla en miljö och det är alltid kul att få se slutresultatet. De förbättringar vi faktiskt kan åstadkomma med våra solskyddslösningar är stora!

Läs mer om oss eller kontakta oss

Malin Roos, 17 april 2023

Så kan ditt hem bli mer energieffektivt med markiser

Den 21 mars var det Global Shading Day, en dag då vi tillsammans med European Solar Shading Organization uppmärksammade fördelarna med smarta solskydd. Med klimatkris, inflation och höga elpriser är det mer aktuellt än någonsin att göra allt vi kan för att hushålla med kostnaderna för både nedkylning och uppvärmning av våra hem.

Här tipsar jag om de möjligheter som finns till energibesparing med hjälp av markiser.

Snabbfakta – så fungerar det

Visste du att det går att spara massor av energi med hjälp av markiser? Smarta och effektiva solskydd sparar resurser genom att produkten reducerar värme från solens starka strålar. Anledningen till att en markis är en bra produkt är att den är placerad på utsidan av fönstret och stoppar solljuset innan det når fönstret. Du får helt enkelt skydd mot värme och ljus, vilket ger ett skönare och behagligare klimat inomhus. Och det innebär att du inte behöver kyla ner ditt hus i samma utsträckning med luftkonditioneringssystem under de hetaste sommardagarna, vilket gör att du kan hushålla med kostnad för nedkylning.

Så hjälpte vi en kund att sänka temperaturen med vertikalmarkiser

Det är en varm sommardag i Sverige där vi har gjort ett test en tidig morgon från klockan 05.00 till förmiddag klockan 10.00. I grafen nedan kan vi se att det röda sträcket är temperaturen utan solskydd och det blåa sträcket är temperaturen med vertikalmarkiser. Temperaturen under testintervallet på fyra timmar skiljer sig fyra hela grader. Och då måste jag tillägga att detta är bara på förmiddagen. Andra tester visar också att en vertikalmarkis, också kallad zipscreen, är en av de produkter som anses vara mest effektiv när det kommer till att hålla nere temperaturen inomhus.

Så hjälpte vi en kund att sänka temperaturen med vertikalmarkiser

Ta hjälp av en expert på markiser

Som vi redan varit inne på är utvändiga lösningar de mest effektiva för värmereducering inomhus. Det är inte alltid vertikalmarkiser som är den bästa lösningen för just dina fönster. Att välja rätt produkt, modell, väv och styrteknik som ska uppfylla de specifika behoven kräver kunskap och erfarenhet. I val av material är det viktigt att ta hänsyn till hållbarhet och miljö. Till en hållbar markis hör också genomtänkta lösningar med kvalité till – som håller över tid. Ta hjälp av en expert från start, kontakta oss på Persiennkompaniet för rådgivning.

Persiennkompaniet skapar trivsamma miljöer

Vi på Persiennkompaniet skapar trivsamma miljöer där människor kan leva och må bra. Vi är med från start och optimerar slutresultatet – med rätt kvalitet och hållbarhet i fokus.

Stephan Widholm, 4 april 2023

Så gör du rent din markis inför säsongen

Våren och solen är här, som vi har längtat! Nu ska trädgård, terrass, balkong och uteserveringar ställas i ordning inför vår och sommar. Utemöbler ska rengöras och rustas för säsong, och likaså din markis! Här kommer några tips och skötselråd på hur du förbereder din markis inför säsongen.

Använd inga starka rengöringsmedel

Markisens väv och aluminiumprofilerna är känsliga för starka rengöringsmedel, så detta ska du inte använda när det är dags för tvätt. Det enda du behöver är en hink som du fyller med ljummet vatten och droppar i lite vanlig såpa. Ta en mjuk svamp till hjälp. Temperaturen på vattnet ska inte vara varmare än 50 grader.

Låt automatiken vakna till liv

Har din markis sol- och vindautomatik så behöver du starta i gång automatiken. Det gör du enkelt på din fjärrkontroll genom att ställa knappen på läget Auto. Glöm inte att det kan vara bra att byta batteri i fjärrkontroll, sol- och vindautomatik en gång per år. Gör det till en vana att alltid byta batteri när du ska förbereda din markis för säsongen.

Fäll ut markisen

Nu är du redo och börja göra rent markisen! Börja med att fälla ut din markis och sänk ner fronten så långt det går, då blir det lite enklare att komma åt alla ytor samtidigt som vattnet rinner av lättare. Om din markis har automatik så fäller du ut markisen med hjälp av din fjärrkontroll. Stäng sedan av automatiken när markisen är utfälld, så att du inte riskerar att markisen rör på sig medan du tvättar den.

Börja med att borsta

Borsta din markis med en mjuk borste eller använd en dammsugare för att få bort lös och torkad smuts.

Dags att tvätta

Använd en mjuk svamp och stryk lätt på mild såpa med ljummet vatten på markisduken och aluminiumprofilen. Var noga med att arbeta in såpan, speciellt där det finns fläckar.

Avsluta med att skölja

Du sköljer enkelt bort såpa och skum med en trädgårdsslang. Det går också bra att skölja med några hinkar vatten eller använda en ren blöt trasa. Vi avråder starkt ifrån att skölja med en högtryckstvätt eller dylikt, det sliter på din markisduk och skadar impregneringen som finns i materialet.

Låt markisen torka

Svårare än så var det inte! Nu måste du bara vänta och låta markisen vara utfälld tills den torkat helt. Om den inte får torka finns det risk för mögelbildning och missfärgningar. Ha som regel att alltid tvätta din markis två gånger per år, höst och vår – så är det större chans att den håller sig i bra skick en längre tid. Glöm inte att hänga tillbaka markisens kappa om du tog av den i fjol för vinterförvaring.

Vinter, vilo-läge och vintersol

Markiser ska generellt inte användas under vinterhalvåret eftersom de är känsliga för snö och is. Bor du i delar av Sverige där det är ett mildare vinterklimat kan du använda din markis när vintersolen kommer på besök förutsatt att det inte är snö och is på den. Automatiken är också känslig för kyla så därför rekommenderar vi att den är avstängd under vinterhalvåret.

Ellen Bihl blir ny VD för Persiennkompaniet

Ellen Bihl har utsetts till ny VD för Persiennkompaniet Norden AB. Hon tillträder tjänsten den 1 april och efterträder Fredrik Bihl som är grundare av Persiennkompaniet.

Ellen är idag projektledare och marknadsansvarig på Persiennkompaniet och har arbetat inom bolaget sedan 2014.

– Det är med stor ödmjukhet, energi och passion som jag går in i rollen som VD för Persiennkompaniet. Det är ett bolag med både hjärta och hjärna som jag med stort engagemang fått lära känna ordentligt de senaste tio åren. Persiennkompaniet har genomfört en stor utvecklingsresa och vi står nu rätt positionerade, rustade och redo för fortsatt expansion, kommenterar Ellen Bihl.

– Jag känner stor glädje över att Ellen har tackat ja till rollen som VD för Persiennkompaniet. Ellen är helt rätt person att axla denna roll för att leda Persiennkompaniet fortsatt framåt. Ellen har en fingertoppskänsla för affären och rätt mindset att utveckla bolaget in i framtiden, säger Fredrik Bihl, tidigare VD för Persiennkompaniet.

Persiennkompaniet grundades av Fredrik Bihl 1993 och efter 30 år som verksam VD lämnar han över stafettpinnen och tillträder som projektledare på Persiennkompaniet. Företaget har under de senaste åren haft en stark tillväxt och blivit allt mer etablerad som den stora aktören inom solskydd och fönsterinredning. Med ny VD kan Persiennkompaniet fortsätta sin tillväxt genom att utveckla marknaden för solskyddslösningar.

Möt vår installationstekniker, Glenn!

Monterar och installerar invändiga- och utvändiga solskyddslösningar

Jag arbetar som installationstekniker på Persiennkompaniet sen fyra år tillbaka. Mitt arbete går dagligen ut på att montera och installera invändiga- och utvändiga solskyddslösningar. Jag och mina kollegor som arbetar som installationstekniker slutför uppdrag och gör det sista avtrycket ute hos våra kunder. Jag har arbetat som installatör i andra branscher innan jag började på Persiennkompaniet, vilket med fördel gör att jag har bra erfarenhet och god förståelse för hantverk.

Så ser en installationsteknikers arbetsdag ut

Vi som jobbar som installationstekniker startar varje arbetsdag med ett morgonmöte tillsammans med vår logistikansvarige, Patrik. Vi blir tilldelade olika projekt som ska installeras, som är schemalagda av vår logistiker. Vi har ett brett sortiment av produkter för solskydd och fönsterinredning vilket gör att uppgifterna blir väldigt varierande. Vissa dagar åker jag ut till ett projekt på egen hand för att montera, medan ibland arbetar vi i team om två. Ena dagen kan jag vara utomhus för att montera markiser till en fastighet, medan andra dagen spenderas på ett kontor för att installera rullgardiner.

Vi förvandlar och förbättrar miljöer

Vi en av Sveriges ledande företag för måttanpassade in- och utvändiga solskyddslösningar – och det känns verkligen när jag som installatör slutför uppdrag. Det är alltid kul att få se slutresultatet och hur en miljö verkligen kan förvandlas och förbättras med våra produkter.

Läs mer om oss eller kontakta oss

Författare: Stephan Widholm, 10 mars 2023

Så förbättrar du arbetsmiljön med rullgardiner

Våren är på ingång vilket betyder plusgrader, solljus och värme. När solens strålar letar sig in genom kontorets alla fönster är ett av de vanligaste problemen att vi blir bländade. En lågt stående sol i all ära men det medför blänk i skärmar och en ökad inomhustemperatur på kontoret. Har du tänkt på hur ljuset i lokalen påverkar din arbetsmiljö? Vi vill ju ge våra anställa de bästa förutsättningarna för en behaglig arbetsmiljö. Här kommer mina bästa tips på hur du kan förbättra både inomhus- och arbetsmiljön på kontoret med hjälp av rullgardiner.

Tips när du inreder kontoret

Möblera smart och inred med rullgardiner

En tumregel är att möblera kontorslokalen efter det naturliga dagsljuset. Dagsljuset vill vi ta vara på eftersom dålig ljusmiljö kan skapa både trötta ögon och huvudvärk. Ett vanligt problem och en utmaning för kontorslokaler på vårkanten är den lågt stående solen som letat sig fram. Det är vanligt att det uppstår bländning och blänk i skärmar. Det finns solskydd i form av invändiga rullgardiner som är ett perfekt alternativ för att minimera både blänk, bländningsproblematik och som reducerar värme i lokalen.

Screenväv är grejen

Med en så kallad screenväv på rullgardinen tar du bort problemet med bländning, blänk i skärmar och reducerar värmen från solens strålar. Screenväven är just framtagen för att skapa en behagligare inomhusmiljö till kontorslokaler. Väven dämpar solens strålar genom att fungera som ett filter, samtidigt som den behåller ljusinsläpp och bevarar utsikt. För vi vill ju ta vara på dagsljuset! Beroende på vilka väderstreck era fönster ligger i så kan vi enkelt anpassa om det passar bäst med en tätare eller en glesare väv.

Det du inte visste om färgval

Val av färg på rullgardinsväven kan ha stor betydelse. Det som kan vara bra att lägga på minnet är att ljus färg på väv till och med kan öka bländningsproblematiken, medan mörka färger kan påverka inomhusklimatet negativt. Det kan verkligen vara en konst att hitta rätt typ av rullgardin. Det absolut viktigaste vid val av rullgardinsväv är hur mycket väven reflekterar bort solljuset.

Enkelheten

Rullgardinen är en enkel solskyddslösning att hantera och kan användas av alla, och på samma gång är den väldigt effektiv när man väl behöver skärma av solens strålar. Rullgardiner kan manövreras med kulkedja eller vara motoriserad. Kulkedjan är en enklare lösning som innebär att varje enhet styrs för sig och manuellt. Vanligt förekommande i konferensrum och gemensamma utrymmen är motoriserade rullgardiner där man tex styr flera enheter samtidigt med en fjärrkontroll. Även i mindre kontorsrum kan en motoriserad rullgardin vara bra, då varje anställd själv kan styra när rullgardinen ska vara upp- och nedfälld. Om man ska använda rullgardinerna som en del av klimatskyddet så bör de manövreras genom ett styrsystem, som då reglerar solskydden beroende på solen.

Ta kontakt med en expert

Att välja rätt modell, väv och styrteknik som ska uppfylla de specifika behoven kräver kunskap och erfarenhet. I val av material är det bra att ta hänsyn till hållbarhet och miljö. Till en hållbar interiör hör också genomtänkta lösningar med kvalité till – som håller över tid. Ta hjälp av en expert från start, kontakta oss på Persiennkompaniet för rådgivning.

Vi på Persiennkompaniet skapar arbetsmiljöer som är attraktiva och trivsamma. Vi är med från start och optimerar slutresultatet – med rätt kvalitet och hållbarhet i fokus.