fbpx
Offertförfrågan
Stephan Widholm
26 juni 2023

Klimatskydd eller bländskydd – vad är skillnaden?

Att det är för varmt på kontoret eller att du blir bländad av solen är något som kan förstöra en annars god arbetsmiljö fullständigt. Med varmare temperaturer finns ett ökat behov av att kyla ner byggnader, samtidigt som man vill förhindra bländning och ändå få in rätt ljus i lokalen. Hur får man till samspelet mellan temperatur och dagsljus? Och hur ger vi våra medarbetare de bästa förutsättningarna för en behaglig arbetsmiljö?

Vad menas med klimatskydd?

Ett klimatskydd kan antingen bestå av utvändiga markiser, eller invändiga reflekterande rullgardiner. Vanligast är att dessa är motoriserade och sammankopplade med ett automatiskt styrsystem. Detta ger möjligheterna att kontrollera och reglera byggnadens solinstrålning och värmebelastning på ett miljövänligt sätt. Styrsystemet reglerar markiserna eller rullgardinerna beroende på hur solen står, hur vinden blåser, tiden på dygnet mm.

Minskad kostnad energiförbrukning

Kort och gott är det en effektiv lösning som garanterat leder till minskade kostnader för nedkylning av fastigheten och minskad energiförbrukning. Dessutom får medarbetarna en mer behaglig inomhusmiljö! 

Klimatskyddet är dock främst till för att ta hand om värme, vilket innebär att du som medarbetare kan uppleva att solskydden inte alls går ned när du får solen i ögonen eller blänk i skärmen.

Ett komplement: Bländskydd

I alla arbetsmiljöer är det viktigt att solinstrålningen inte påverkar verksamheten negativt. Sol är härligt, men det finns nästan alltid en problematik med blänk i skärmar, solreflexer och en ökad inomhustemperatur – vilket inte är optimalt för arbetsmiljön. Rullgardiner med teknisk väv (screenväv) med hög reflektion, rätt ljustransmission och öppningsfaktor är en bra lösning. Rullgardinsväven förhindrar bländning men släpper ändå in ljus i lokalen. Beroende på vilka väderstreck era lokaler vetter mot så kan Persiennkompaniet guida er rätt i vilka vävar och produkter som passar var.

Så optimerar du komforten för de anställda

Människor behöver dagsljus och visuell kontakt med utsidan för att må bra, och därför är valet av solavskärmning viktigt. Som fastighetsägare eller arbetsgivare är det bra att tänka på att klimatskydd och bländskydd är två helt olika saker och fyller olika funktioner, och ibland kan man vara i behov av båda. Invändiga – och utvändiga solskydd är produkter som kompletterar varandra. Beroende på årstid och tid på dygnet varierar solens position på himlen och därav är valet av solskydd viktigt. Persiennkompaniets solskydd bidrar till att optimera komforten och samspelet mellan temperatur och dagsljus.

Ta hjälp av en expert!

Vi skapar inspirerande och trivsamma miljöer där människor kan arbeta, leva och må bra. Att välja rätt modell, väv och styrteknik som ska uppfylla de specifika behoven kräver kunskap och erfarenhet. I val av material är det bra att ta hänsyn till hållbarhet och miljö. Till en hållbar interiör hör också genomtänkta lösningar med kvalité till – som håller över tid. Ta hjälp av en expert på solskydd, kontakta oss på Persiennkompaniet för rådgivning. Vi är med från start och optimerar slutresultatet – med rätt kvalitet och hållbarhet i fokus.